| فايده: 1 صرفه، منفعت، نفع 2 بهره، ربح، سود 3 اثر، تاثير، خواص، خاصيت 4 حاصل، نتيجه فايز: 1 پيروز، غالب، فاتح، فايق 2 يابنده، مرادمند 3 رستگار فايض: 1 فياض، فيض رسان 2 سرشار، لبريز | فرياد: بانگ، جيغ، خروش، دادوبيداد، زوزه، شيون، صيحه، ضجه، عربده، غريو، غلغله، فغان، غيه، ناله، نعره، نفير، ولوله، هياهو فريادخواهي: تظلم، دادخواهي فريادرس: دادرس، دادگر، شفيع، ياريگر فريادرسي: دادگري، غوث، مدد، ياري، ياريگري | فراغت 1 آرامش، آزادي، آسايش، آسودگي، استراحت، فرصت، قرار 2 فرصت، مجال، وقت فراق: جدايي، دوري، مفارقت، مهجوري، هجر، هجران & وصال فراگير: جامع، جهان شمول، عام، پرشمول، كلي | فاتحانه: پيروزمندانه، ظفرمندانه، فيروزمندانه | فضل بينش، حكمت، دانايي، دانش، علم، فرهنگ، كمال، معرفت 2 برتري، رجحان 3 افزوني، زيادت 4 احسان، بخشش، كرم، منت | فترت: 1 ايستايي، توقف، سكون، كندي، وقفه 2 سستي، ضعف | فضا: 1 جا، حجم، حياط، ساحت، صحن، عرصه، محوطه، مكان، ميدان 2 آتمسفر، آسمان، سپهر، فلك، كيهان، هوا 3 جو، محيط فضاح: پرده در، رسواگر، هتاك | افزایش بازدید | افزایش رنک الکسا | فرط: 1 بسياري، زيادي، فراواني، فزوني، كثرت 2 افراط، زياده روي فرع: 1 شاخه، شعبه 2 تنزيل، ربح، سود، نزول 3 اثر، محصول، نتيجه & اصل فرعي: تابع، ضميمه، منشعب & اصلي | فنا: انهدام، زوال، عدم، مردن، مرگ، موت، نابودي، نيستي، نيستي، هلاك & بقا، هستي فناتيك: تعصبي، متعصب | فئودال: بزرگ مالك، زميندار، مالك، ملاك فتا: 1 برنا، جوان، شاب 2 آزاده، جوانمرد، راد | فاحش: 1 زشت، قبيح 2 بسيار، كثير 3 آشكار، روشن، واضح 4 جسور، گستاخ 5 بي شرف فاحشگي: جندگي، خودفروشي، روسپيگري، فاحشه گري، قحبگي & نجابت | فرمانبر: 1 خادم، خدمتكار، گماشته، مستخدم، نوكر 2 تابع، فرمانبردار، مطيع & فرمانده فرمانبردار: تابع، حرف شنو، رام، مطيع، منقاد فرمانبرداري: اطاعت، انقياد، پيروي، حرف شنوي فرمانبري: 1 اطاعت، فرمانبرداري، مطاوعت 2 نوكري | فرض: 1 ضروري، لازم، مهم 2 انگاره، انگار، پنداشت، پندار، تصور، خيال، فكر، گمان، وهم 3 تخمين، حدس 4 سنت، واجب فرضاً: بالفرض، ولو | فجور: الواطي، تباهي، تبهكاري، فساد، فسق، لواط، معصيت، ناپارسايي، ناپاكي، ناشايست، هرزگي فجيع: جانگداز، دردناك، رقت آور، رقت بار، فاجعه آميز، مصيبت بار، ناگوار، هولناك فحاش: بدزبان، دشنام گو، ناسزاگو، هتاك & خوش زبان | فاقه: افلاس، تنگدستي، تنگي، تهيدستي، عسرت، فقر، نداري، نيازمندي فاكتور: 1 سياهه، صورت، صورتحساب 2 عامل، عملگر فاكهه: فاكه، ميوه | فرز: تند، تيزرو، جلد، چابك، چالاك، چست، زرنگ، شاطر، شهم، قبراق & سست، كند | فريب: اغفال، اغوا، تزوير، تغابن، حقه، حيله، خدعه، دسيسه، دغا، دوزوكلك، ريا، ريب، زرق، عشوه، غبن، غدر، غش، فسون، فند، كيد، گول، مكر، نيرنگ فريب آميز: خداع، خدعه آميز، فريبنده، مكرآميز فريب دادن: بازي دادن، فريفتن، گول زدن | فرتوت ازكارافتاده، بي حال، پير، سالخورده، فرسوده، كهنسال، مسن، معمر & برنا فرتوتي: ازكارافتادگي، فرسودگي، كهنسالي، كهولت & جواني فرجاد: حكيم، دانا، دانشمند، عالم، فاضل |
آخرین به روز رسانی :‌ 1398/8/22 01:30:01
به روز رسانی بعدی : 1398/8/22 01:30:01
تعداد مطالب ثبت شده : 95574
تعداد سایت ها : 25
تعداد برچسب ها : 199

ایجاد وبلاگ رایگان .شماره جهت رزرو تبلیغ 09156664405 ایجاد وبلاگ رایگان


  • فیلم | سوال چالشی رئیس صندق بازنشستگی از دلاوری روی آنتن زنده!
  • جین فوندا برای بار سوم بازداشت شد
  • دانلود آهنگ برنا به نام بیرون خبری نیست
  • روحانی: زمینه تسهیل بیشتر زیارت اربعین را در سال آینده فراهم می‌کنیم
  • افزایش ضروری سرمایه بانک‌ها
  • تصاویر | یکی از ویژه‌ترین خط راه‌آهن‌های دنیا در سوئیس
  • زیان چند صد میلیارد دلاری غول نفتی سعودی / عرضه آرامکو در بورس به تعویق می‌افتد؟
  • دانلود آهنگ جدید یه جای دور از سعید مدرس
  • آغاز جلسه غیرعلنی مجلس درباره اصلاح ساختار بودجه
  •