| زرنگ | فقيه: دانشمند، شريعتمدار، عالم، مجتهد، مرجع فكاهي: خنده دار، شوخي، طنز، كمدي، مضحك فك: 1 آرواره 2 انفكاك، تفكيك، جداسازي، حذف، قطع | افزایش رنک الکسا | فعلاً: اكنون، الحال، اين دم، اينك، حالا، عجالتاً & بعداً، قبلاً فعلگي: عملگي، كارگري، مزدوري فعله: عمله، كارگر، مزدور | فاجر: 1 بدكار، فاسق، هرزه 2 زاني، زناكار 3 تبهكار، فاسد، گناهكار & درست كردار | سایت مذهبی | فضله: 1 جعل، سرگين، مدفوع 2 چرك، شوخ 3 بازمانده، بقيه، پس مانده فضول: 1 كنجكاو، گستاخ، ياوه گو 2 پس مانده فضولات: 1 براز، نجاست 2 پس مانده ها، زوايد فضه: سيم، نقره & ذهب، زر فضيح: شرم آور، فضاحت بار، ننگين | فريبا: 1 افسونگر، افسونكار، طناز، فتان، فريبنده، فريفته 2 خوشگل، زيبا، وجيه فريبكار: حيله گر، فريبنده، محيل، مخادع، مكار | فخار: 1 سفال پز، سفالگر، كاسه گر، كوزه گر 2 خزف سبو، كوزه 3 سفالينه فخر: افتخار، بالندگي، تفاخر، سرافرازي، غرور، مباهات، ناز، نازش، نازيدن | فتنه انگيز: 1 آشوبگر، مغرض، مفتن، مفسده جو، مفسد 2 دلربا، شوخ، فتان | فساد الواطي، بي عفتي، بي ناموسي، تبهكاري، عياشي، فجور، فسق، هرزگي 2 بدي، تباهي، خدشه، خرابي، خلل، شرارت، عيب، نادرستي، ناشايست 3 آشوب، اغتشاش، بي نظمي، تفتين، خرابكاري، شر، شغب، شورش، فتنه، فتنه انگيزي، مفسده جويي 4 عفونت فسادانگيزي: بلواطلبي، فتنه انگيزي، فتنه جويي فستيوال: جشن، جشنواره | فراخي: سعه، فراخنا، فراواني، گشادگي، گشادي، گنجايش، وسعت & تنگي فرار: انهزام، رم، عقب نشيني، گريز، هرب، هزيمت فرار: گريزپا، گريزنده | فطري: اصلي، جبلي، خداداده، ذاتي، طبيعي، غريزي & صناعي فطن: زيرك، هوشمند، هوشيار فطنت: دها، زيركي، هوشياري | شاه | فاضل: حكيم، خردمند، دانا، دانشمند، دانشور، عالم، علامه، عليم، فرهيخته & بي خرد، جاهل، نادان فاضلانه: حكيمانه، خردمندانه، دانشمندانه، عالمانه & جاهلانه | فضاحت: افتضاح، بدنامي، بي آبرويي، تفضيح، رسوايي، فضيحت، ننگ فضاحت بار: شرم آور، فضيحت آلود، ننگ آور، ننگين فضادار: جادار، فراخ، واسع، وسيع & تنگ | فزوني: افزايش، افزوني، بركت، بيشي، تزايد، فرط، مازاد، مزيت & كاستي فژ: چرك، ريم، قذرات | فتح: 1 پيروزي، تسخير، چيرگي، ظفر، غلبه، مسخر، نصرت 2 باز كردن، گشادن، گشايش، گشودن & شكست | فراست: 1 ادراك، تفرس، دانايي، درايت، دريافت، زيركي، كياست، مهارت، هشياري، هوش، هوشمندي، هوشياري 2 قيافه شناسي فراش: بستر، خدمتكار، رختخواب، فرش | فوز: پيروزي، رستگاري، رهايي، كاميابي، نجاح فوطه: بالاپوش، طيلسان، كمربند، لنگ فوق: بالا، زبر & پايين، تحت، ته، زير |
آخرین به روز رسانی :‌ 1398/8/22 01:15:01
به روز رسانی بعدی : 1398/8/22 01:15:01
تعداد مطالب ثبت شده : 95569
تعداد سایت ها : 25
تعداد برچسب ها : 199

ایجاد وبلاگ رایگان .شماره جهت رزرو تبلیغ 09156664405 ایجاد وبلاگ رایگان


فیلم | مهمترین بازی زندگی جعفر کاشانی با صدای مزدک میرزایی

جعفر کاشانی رئیس هیات مدیره پرسپولیس، از آخرین بازماندگان مکتب شاهین و یکی از یازده مردی که در ۱۳۴۷ اولین قهرمانی جام ملتهای آسیا را برای ایران بالای سر بردند، دار فانی را وداع گفت.

این ویدئو بخشی از بازی فینال ایران و اسرائیل آن سال است که از مستند تیم ملی مزدک میرزایی استخراج شده است.

منتشر شده توسط خبر انلاین - تاریخ انتشار : 12:35:07 1398/7/10
برچسب ها : شاه ,