| فزوني: افزايش، افزوني، بركت، بيشي، تزايد، فرط، مازاد، مزيت & كاستي فژ: چرك، ريم، قذرات | فوت: پف، درگذشت، رحلت، مردن، مرگ، ممات، موت، واقعه، وفات & تولد فوت وفن: شگرد، قلق، لم | فضا: 1 جا، حجم، حياط، ساحت، صحن، عرصه، محوطه، مكان، ميدان 2 آتمسفر، آسمان، سپهر، فلك، كيهان، هوا 3 جو، محيط فضاح: پرده در، رسواگر، هتاك | سایت چت | زرنگ | فرش: بساط، زيرانداز، زيلو، قالي، گليم، مفرش فرشته: 1 جبرئيل، سروش، ملك 2 ايزد 3 پري & ديو | فرد: 1 تك، تنها 2 مفرد، واحد 3 جدا 4 ديار، شخص، كس، نفر 5 بي مانند، بي نظير، وحيد، يكتا، يگانه 6 طاق 7 عزب، مجرد، منفرد & جفت فردار: پرتاب، فرفري، مجعد & شلال، لخت | فلك سفينه، غراب، كشتي، ناو | فترت: 1 ايستايي، توقف، سكون، كندي، وقفه 2 سستي، ضعف | تبادل بازدید | فام: 1 رنگ، صبغه، گونه، لون 2 شبيه، مانند، نظير 3 دين، قرض، وام فاميل: آل، اهل بيت، خانواده، خويش، دودمان، طايفه، قوم فانتزي: 1 تفنن، هوس 2 خيالي، غيرواقعي 3 شيك، لوكس فانوس: 1 چراغ 2 مصباح، برج دريايي | فروشگاه: دكان، سوپر، سوپرماركت، مغازه | فطرت: 1 اصل، ذات، سرشت، طبيعت، طينت، نهاد 2 آفرينش، ابداع فطرتاً: اصلاً، ذاتاً، طبيعتاً | فقيد: ازدست رفته، درگذشته، شادروان، مرحوم & حي | فرماندار حاكم، حكمران، فرمانروا، والي فرمانداري: 1 دارالحكومه 2 حكمراني، واليگري | فراش: 1 پيشخدمت، پيشكار، خدمتگزار، مستخدم، ملازم، نوكر 2 فرش باف 3 پيك، نامه رسان فراغ: 1 آساني، آسايش، آسودگي، استراحت، راحت 2 خلاص، رهايي، نجات 3 اتمام | شاه | فحشا: 1 زنا 2 معصيت 3 زشتكاري، فجور، فسق فحص: تفتيش، جستجو، كاوش، وارسي | فلاني: بهمان، طرف، فلان، يارو فلج: افليج، زمينگير، معلول | فضل بينش، حكمت، دانايي، دانش، علم، فرهنگ، كمال، معرفت 2 برتري، رجحان 3 افزوني، زيادت 4 احسان، بخشش، كرم، منت |
آخرین به روز رسانی :‌ 1398/8/22 00:25:01
به روز رسانی بعدی : 1398/8/22 00:25:01
تعداد مطالب ثبت شده : 95569
تعداد سایت ها : 25
تعداد برچسب ها : 199

ایجاد وبلاگ رایگان .شماره جهت رزرو تبلیغ 09156664405 ایجاد وبلاگ رایگان


درگیری کمالوند و منصوریان سکوها را متشنج شد

بازی دو تیم پارس جنوبی و ذوب آهن در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال در حالی پیگیری می شود که کمالوند و منصوریان با هم درگیری فیزکی پیدا کردند.

منتشر شده توسط خبر فارسی - تاریخ انتشار : 03:55:07 1398/7/9
برچسب ها : هیچ برچسبی وجود ندارد !