| فلاح حارث، دهقان، دهقان، زارع، كشاورز، كشتگر فلاح پيروزي، رستگاري، سعادت، نجاح، نيكبختي | فحل: 1 برجسته، چيره دست، مبرز، نامدار 2 نذير 3 گشن، نر فحوا: محتوا، مضمون، معنا & صورت، لفظ | فرض: 1 ضروري، لازم، مهم 2 انگاره، انگار، پنداشت، پندار، تصور، خيال، فكر، گمان، وهم 3 تخمين، حدس 4 سنت، واجب فرضاً: بالفرض، ولو | فقاهت: 1 اجتهاد، تفقه 2 هوشمندي | فوج فوج: دسته دسته، گروه گروه، گله گله | فيس افاده، پز، تبختر، تفرعن، تكبر فيش: برگ، برگه، كارت، ورقه | فلك سفينه، غراب، كشتي، ناو | فاحشه: بي عصمت، جلب، جنده، خودفروش، خانم، دستوري، روسپي، زن بدكار، غر، قحبه، لكاته، معروفه، نامستور، هرجايي & نجيب فاحشه خانه: جنده خانه، عشرتكده، لانه فساد فاخته: صلصل، طوقي، قمري، كوكو | فسيله: 1 رمه، غنم، گله 2 نهال | فرستاده 1 ايلچي، پيك، سفير، قاصد، مرسل 2 پيغمبر، رسول، نبي فرسنگ: فرسخ | گدا | فحش: بددهاني، بدزباني، دشنام، زشتياد، سب، سخط، سقط، شتم، ناسزا، هتك | فوت: پف، درگذشت، رحلت، مردن، مرگ، ممات، موت، واقعه، وفات & تولد فوت وفن: شگرد، قلق، لم | خانم | فام: 1 رنگ، صبغه، گونه، لون 2 شبيه، مانند، نظير 3 دين، قرض، وام فاميل: آل، اهل بيت، خانواده، خويش، دودمان، طايفه، قوم فانتزي: 1 تفنن، هوس 2 خيالي، غيرواقعي 3 شيك، لوكس فانوس: 1 چراغ 2 مصباح، برج دريايي | فلاني: بهمان، طرف، فلان، يارو فلج: افليج، زمينگير، معلول | فترت: 1 ايستايي، توقف، سكون، كندي، وقفه 2 سستي، ضعف | فرخنده باسعادت، باشگون، خجسته، خوش يمن، سعد، فرخ، فرخپي، مبارك، متبارك، متبرك، ميمون، همايون & نحس | فارغ: 1 آزاد، آسوده، خلاص، راحت، رها، شاد، فارغ البال، نجات 2 پرداخته، سترده 3 بي خبر 4 بي نياز، مستغني 5 تهي، خالي 6 زائو، زاييده | فاتح: پيروز، پيروزمند، جهانگشا، جهانگير، چيره، غالب، فايق، فيروز، فيروزمند، قاهر، مظفر، منصور، ناصر |
آخرین به روز رسانی :‌ 1398/8/22 01:15:01
به روز رسانی بعدی : 1398/8/22 01:15:01
تعداد مطالب ثبت شده : 95569
تعداد سایت ها : 25
تعداد برچسب ها : 199

ایجاد وبلاگ رایگان .شماره جهت رزرو تبلیغ 09156664405 ایجاد وبلاگ رایگان


دیدگاه کارشناسان از آینده دلار

«هنس ردکر»، مدیرعامل مورگان استنلی در لندن گفت: «جایی که دلار اکنون ایستاده، اقتصاد جهان را در شرایط سختی قرار می‌دهد و ریسک رکود را بالا می‌برد.

هر گونه افزایش ارزش دیگری چالش‌برانگیز خواهد بود.

»

منتشر شده توسط سایت بنکر - تاریخ انتشار : 09:55:18 1398/5/22
برچسب ها : هیچ برچسبی وجود ندارد !