| بهترین سایت | احترام | فاتحه: آغاز، اول، بدايت، فاتحت، گشايش، مقدمه & خاتمه | فرح افزا: بهجتانگيز، سرورانگيز، فرح آور، فرح بخش، فرحناك، مسرت بخش، نزهت بخش، نشاطبخش & غم افزا | فاجعه آميز: غم انگيز، غمبار، فاجعه بار، فجيع، مصيبت بار، ناگوار | فاخر: 1 پرقيمت، گرانبها، نفيس 2 باشكوه، عالي 3 فخركننده فادزهر: پادزهر، ترياق، نوشدارو فارس: 1 ايران، پارس 2 عجم | فعلاً: اكنون، الحال، اين دم، اينك، حالا، عجالتاً & بعداً، قبلاً فعلگي: عملگي، كارگري، مزدوري فعله: عمله، كارگر، مزدور | فراهم: 1 آماده، حاضر، مهيا، ميسر 2 كسب، تحصيل 3 اندوخته، جمع آوري، گردآوري فربه: پرگوشت، پروار، تناور، تنومند، چاق، درشت، ستبر، سمين، گوشتالو، لحيم & لاغر فربهي: پرواري، تنومندي، چاقي، سمن & لاغري | فتوت: 1 ايثار، جوانمردي، رادمردي، رادي، مردانگي، همت 2 جواني 3 سخا، سخاوت، كرم، بخشندگي | فرط: 1 بسياري، زيادي، فراواني، فزوني، كثرت 2 افراط، زياده روي فرع: 1 شاخه، شعبه 2 تنزيل، ربح، سود، نزول 3 اثر، محصول، نتيجه & اصل فرعي: تابع، ضميمه، منشعب & اصلي | فضاحت: افتضاح، بدنامي، بي آبرويي، تفضيح، رسوايي، فضيحت، ننگ فضاحت بار: شرم آور، فضيحت آلود، ننگ آور، ننگين فضادار: جادار، فراخ، واسع، وسيع & تنگ | شاه | فرستادن: ارسال داشتن، اعزام، ايفاد، راهي كردن، صدور، گسيل | فحل: 1 برجسته، چيره دست، مبرز، نامدار 2 نذير 3 گشن، نر فحوا: محتوا، مضمون، معنا & صورت، لفظ | فرنگي ماب: 1 اروپايي ماب، فرنگي خصلت 2 متجدد 3 غرب زده فرنود: برهان، بينه | فضل بينش، حكمت، دانايي، دانش، علم، فرهنگ، كمال، معرفت 2 برتري، رجحان 3 افزوني، زيادت 4 احسان، بخشش، كرم، منت | فخار: 1 سفال پز، سفالگر، كاسه گر، كوزه گر 2 خزف سبو، كوزه 3 سفالينه فخر: افتخار، بالندگي، تفاخر، سرافرازي، غرور، مباهات، ناز، نازش، نازيدن | طراح | فرودين: پاييني، زيرين & بالايي، زبرين، علوي فرورفته: 1 گود، مقعر 2 غر 3 غرق | فلاني: بهمان، طرف، فلان، يارو فلج: افليج، زمينگير، معلول |
آخرین به روز رسانی :‌ 1398/8/22 01:30:01
به روز رسانی بعدی : 1398/8/22 01:30:01
تعداد مطالب ثبت شده : 95574
تعداد سایت ها : 25
تعداد برچسب ها : 199

ایجاد وبلاگ رایگان .شماره جهت رزرو تبلیغ 09156664405 ایجاد وبلاگ رایگان


وزیر دفاع جدید انگلیس مشخص شد!

ایلنا به نقل از رویترز نوشت: نخست‌وزیر بریتانیا وزیر دفاع جدید این کشور را تعیین کرد.

منتشر شده توسط خبر انلاین - تاریخ انتشار : 00:15:03 1398/2/12
برچسب ها : هیچ برچسبی وجود ندارد !