| فهد: پارس، پلنگ، نمر، يوزپلنگ فهرست: سياهه، صورت، ليست | فرخندگي: تبرك، تيمن، مباركي، ميمنت، يمن & نحوست | سیاست | دیانت | فريب: اغفال، اغوا، تزوير، تغابن، حقه، حيله، خدعه، دسيسه، دغا، دوزوكلك، ريا، ريب، زرق، عشوه، غبن، غدر، غش، فسون، فند، كيد، گول، مكر، نيرنگ فريب آميز: خداع، خدعه آميز، فريبنده، مكرآميز فريب دادن: بازي دادن، فريفتن، گول زدن | فاجعه آميز: غم انگيز، غمبار، فاجعه بار، فجيع، مصيبت بار، ناگوار | فرتوت ازكارافتاده، بي حال، پير، سالخورده، فرسوده، كهنسال، مسن، معمر & برنا فرتوتي: ازكارافتادگي، فرسودگي، كهنسالي، كهولت & جواني فرجاد: حكيم، دانا، دانشمند، عالم، فاضل | فارغ التحصيل: دانش آموخته فارغ بال: آرام، آسوده، راحت فازه: چادر، خيمه، سايبان، مظله | فرازين: بالايي، فوقاني & فرودين | فخرفروختن: افتخار كردن، باليدن، تفاخر، مباهات كردن، مباهي بودن، مفتخربودن، نازيدن فدا: برخي، سربها، قربان، قرباني، نثار فداكار: ازخودگذشته، ايثارگر، جانباز | فرق: 1 تارك، هباك، چكاد، راس، سر، كله 2 اختلاف، امتياز، تباين، تفاوت، تمايز، توفير 3 قله، نوك فرقت: جدايي، دوري، فراق، مفارقت، هجر، هجران & وصال، وصل فرقه: جماعت، جمع، جمعيت، حزب، دسته، صنف، طايفه، طبقه، فريق، گروه فرم: شكل، صورت، قالب & محتوا فرماليته: آيين، تشريفات، ظاهرسازي | افزایش رنک الکسا | فرجام: آخر، آخرالامر، اختتام، انتها، انجام، پايان، پسين، خاتمه، ختم، سرانجام، عاقبت الامر، عاقبت، غايت، نهايت، واپسين & آغاز، ابتدا، اول، بدايت، شروع فرجه: 1 امان، ضربالاجل، فاصله، فرصت، مهلت 2 درز، رخنه، شكاف فرح: ابتهاج، انبساط، بهجت، سرور، شادي، شادماني، مسرت، نشاط & غم | فام: 1 رنگ، صبغه، گونه، لون 2 شبيه، مانند، نظير 3 دين، قرض، وام فاميل: آل، اهل بيت، خانواده، خويش، دودمان، طايفه، قوم فانتزي: 1 تفنن، هوس 2 خيالي، غيرواقعي 3 شيك، لوكس فانوس: 1 چراغ 2 مصباح، برج دريايي | سایت فرهنگی | فرخنده باسعادت، باشگون، خجسته، خوش يمن، سعد، فرخ، فرخپي، مبارك، متبارك، متبرك، ميمون، همايون & نحس | گدا | فلك آسمان، چرخ، سپهر، طارم، عالم، فضا، گردون فلكزده: ادبار، بدبخت، بيچاره، تهيدست، مفلوك فلكه: 1 دايره، گرد، مستدير 2 ميدان 3 چرخ، چرخه فلكي: 1 آسماني، سماوي 2 اخترشمار، اخترشناس، منجم فم: دهان، دهانه، زفر | فروتن: افتاده، خاشع، خاضع، خاكسار، شكسته نفس، متواضع، محجوب & خودخواه، خويشتن بين، متكبر | فرحناك: خوشحال، دلگشا، شادمان، شادي افزا، فرح بخش، مسرور، نزهت بخش، نشاطĤور، نشاطانگيز & اندوهناك |
آخرین به روز رسانی :‌ 1398/8/22 00:15:01
به روز رسانی بعدی : 1398/8/22 00:15:01
تعداد مطالب ثبت شده : 95568
تعداد سایت ها : 25
تعداد برچسب ها : 199

ایجاد وبلاگ رایگان .شماره جهت رزرو تبلیغ 09156664405 ایجاد وبلاگ رایگان


نام و نام خانوادگی :

ایمیل :

شماره تماس (اختیاری) :

موضوع پیام :

پیام :

کد امنیتی :