| فرمان: 1 امر، امريه، توقيع، حكم، دستور، رقم، سفارش، طغرا، فرمايش، منشور 2 رل، سكان 3 اجازه، پته، پروانه، فته | فخرفروختن: افتخار كردن، باليدن، تفاخر، مباهات كردن، مباهي بودن، مفتخربودن، نازيدن فدا: برخي، سربها، قربان، قرباني، نثار فداكار: ازخودگذشته، ايثارگر، جانباز | فرهيخته: 1 بافرهنگ، دانشمند، عالم، فاضل 2 مودب، متادب، متين & نافرهيخته | فرضي: موهوم، نظري، واهي & حقيقي فرضيه: 1 تئوري، نظريه 2 انگاره، حدس فرضيه ساز: تئوري پرداز، تئوريسين، نظريه پرداز | فقدان: 1 درگذشت 2 كمبود، گمشدگي 3 عدم، نابودي | فال: 1 شگون، مروا، نفوس 2 استخاره، تطير، تفال 3 كپه 4 بخت، طالع فال انداز: طالع بين، فال بين، فالگو، فالگير فال بيني: طالع بيني، فال شناسي، فالگويي، فالگيري فال نيك: شگون، مروا | سایت چت | فاعل: 1 عامل، عملگر، كنا، كنشگر، كننده 2 تاثيرگذار & تاثيرپذير، قابل، مفعول فاق: 1 ترك، چاك، شكاف 2 دشت، هامون | آقای | فراست: 1 ادراك، تفرس، دانايي، درايت، دريافت، زيركي، كياست، مهارت، هشياري، هوش، هوشمندي، هوشياري 2 قيافه شناسي فراش: بستر، خدمتكار، رختخواب، فرش | فارغ التحصيل: دانش آموخته فارغ بال: آرام، آسوده، راحت فازه: چادر، خيمه، سايبان، مظله | فرسودگي: 1 پوسيدگي، كهنگي 2 خستگي، فرتوتي، واماندگي | فصل: 1 دوران، زمان، عهد، گاه، موسم، موعد، نوبت، وقت، هنگام 2 انفصال، برش، تفكيك، جداسازي، جدايي 3 باب، بخش، بند، ماده، مبحث، مقوله & وصل فصيح: بليغ، زبان دان، زبان آور، شيوا، غرا، گشاده زبان | فروغ: پرتو، تاب، تابش، تابندگي، درخشش، درخشندگي، روشنايي، روشني، روشنايي، شعشعه، ضيا، لمعان، نور، وراغ | زرنگ | فرط: 1 بسياري، زيادي، فراواني، فزوني، كثرت 2 افراط، زياده روي فرع: 1 شاخه، شعبه 2 تنزيل، ربح، سود، نزول 3 اثر، محصول، نتيجه & اصل فرعي: تابع، ضميمه، منشعب & اصلي | فتان: 1 افسونگر، فتانه، فتنه انگيز، فتنه جو، فتنه گر، فريبا 2 دلربا، دلفريب، زيبا | فكر: 1 انديشه، پندار، تامل، تعقل، تفكر، سگالش 2 خاطره، خاطر، ياد 3 نظريه 4 انگار، تصور، خيال، فرض، گمان، وهم 5 راي، عقيده، قصد، نيت 6 كله، مغز 7 صرافت فكسني: ازكارافتاده، اسقاط، خراب، قراضه فكلي: ژيگولو، كراواتي | فضا: 1 جا، حجم، حياط، ساحت، صحن، عرصه، محوطه، مكان، ميدان 2 آتمسفر، آسمان، سپهر، فلك، كيهان، هوا 3 جو، محيط فضاح: پرده در، رسواگر، هتاك | فروماندگي: بي نوايي، پريشاني، خستگي، درماندگي، سرگشتگي، عجز، ناتواني، نژندي، ياس فرومانده: بيچاره، بي نوا، تهي دست، حيران، درمانده، سرگشته، عاجز، متحير، وامانده فرومايگي: بخل، پستي، حقارت، خست، دون همتي، رذالت، سفلگي |
آخرین به روز رسانی :‌ 1398/8/22 01:40:01
به روز رسانی بعدی : 1398/8/22 01:40:01
تعداد مطالب ثبت شده : 95574
تعداد سایت ها : 25
تعداد برچسب ها : 199

ایجاد وبلاگ رایگان .شماره جهت رزرو تبلیغ 09156664405 ایجاد وبلاگ رایگان
به فید خوان هوشمند فید خوان هیت باکس خوش آمدید .
بجای اینکه به ده ها سایت خبری سر بزنید تا از اخبار و مطالب جدید آگاه شوید ، فقط به فید خوان هیت باکس مراجعه کنید و همه مطالب سایت ها را در فید خوان هیت باکس بینید !


  • نقدی بر آقای رئیس جمهور؛ سیاستی که به کمکِ تحریم‌کنندگانِ ایران رفت
  • عکس | اسم عجیب یک تیم کشتی؛
  • راز شمع‌های پنهان پل خواجو
  • فیلم | حرف‌های جنجالی مورالس پس از ورود به مکزیک
  • موضع گیری سفیر جدید آمریکا در امارات درباره ایران
  • فیلم | ماجرای یک کانون علمی که همه مدال‌هایش را به رهبر انقلاب هدیه می‌کند
  • مالدینی با میلان تمدید کرد
  • فیلم | دود و غبار، مهمان این روزهای تهرانی‌ها
  • جواب منفی برانکو به ۳ پیشنهاد ایرانی
  • برای دیدن مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید